PRODUCTS
Visitors

Dây đai mài

Code: A-ERHT 10*330mm
Price
15.000 ₫
  • Qty purchased
  • Rating
  • Shipping cost Charged when payment
Quantity:

Dây đai mài

Cỡ 10*330mm

Và 20*520mm

Độ hạt: P40,P60,P80,P100, P120,P150,P180,P240,P280,P320,

Chất liệu:  Polyester65%, Cotton35%

Chuyên dùng cho các công việc liên quan đến mài: Kim loại, gỗ và công nghiệp kính


Add to Wishlist


Group: