PRODUCTS
Visitors

Dây nâng bằng cáp thép

Code: W sling
  • Qty purchased
  • Rating
  • Shipping cost Charged when payment
Quantity:

2 đầu ép cốt nhôm, đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật

Chiều dài, đường kính theo yêu cầu làm việc của khách hàng

Thông số cáp 6*24 0/0

 

Đường kính cáp

(mm)

Tải trọng khi nâng thẳng đứng (t)

Tải trọng khi vòng đôi        (t)

6

0.57

0.84

8

1.07

1.5

9

1.35

1.89

10

1.67

2.34

12

2.40

3.36

14

3.28

4.59

16

4.28

5.99

18

5.42

7.58

20

6.68

9.35

22

8.12

11.3

24

9.64

13.4

26

11.3

15.8

28

13.1

18.3

30

15.0

21.1

32

17.1

24.0

36

21.6

30.2

40

26.8

37.5

 


Add to Wishlist


Group: