PRODUCTS
Visitors

Tời cáp có định lực

Code: ER-3A
  • Qty purchased
  • Rating
  • Shipping cost Charged when payment
Quantity:

Tời cáp có định lực

Phù hợp để treo nút bấm hoặc dụng cụ do hành trình dài và có tay kéo

 

Model

Lực kéo ban đầu lớn nhất
N {kgf}

Có hoặc không bánh đà

Hình trình cáp(m)

ER-3A

18 {1.8}

with

3

ER-3B

18 {1.8}

without

ER-5A

25 {2.5}

with

ER-5B

25 {2.5}

without

ER-10A

49 {5.0}

with

4

ER-10B

49 {5.0}

without

 

 


Add to Wishlist


Group: